accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Barcelona

Directora provincial: María Isabel Rodríguez Arribas

LICENCIATURA: Licenciada en Farmacia pola Universidade de Barcelona
CORPO: Corpo Superior Técnico da Seguridade Social

CITA PREVIA

Esíxese cita previa para recibir atención presencial. Teña en conta ao solicitar cita que a estes efectos en Barcelona existen dúas sedes con funcións distintas, tal como segue:

  • OFICINA 1:  Segunda planta do Paseo de Graza 55-57, ocúpase de todos os trámites, salvo visados..
  • OFICINA 2: Sétima planta de Paseo de Graza 55-57, ocúpase exclusivamente de visados farmacéuticos.

Entre aquí para ver as canles polos que pode obter cita previa..

Datos de contacto da Oficina

Pº de Graza, Nºs 55-57, 2º e 7ª.

08007 - BARCELONA

Tfno. 93 619 00 20

barcelona@muface.es