accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Sevilla

Directora provincial: Mª Teresa Ruiz Jiménez

LICENCIATURA: Licenciada en Ciencias Químicas pola Universidade de Cádiz
CORPO: Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (*INSHT)

Cita Previa:

A partir do 3 de febreiro de 2020, esíxese cita previa para recibir atención presencial na oficina. Entre aquí para solicitala

Datos de contacto da Oficina:

Avda. San Francisco Javier, Nº 9.- Edificio Sevilla-2, 1ª Pta.

41018 -SEVILLA

Tfno. 95 556 34 40

sevilla@muface.es