accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Rexistro Electrónico Común (REC)

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado pon a disposición dos mutualistas a Sede Electrónica para acceder por medios electrónicos a determinados servizos, procedementos e trámites da súa competencia. Pode presentar calquera outro escrito ou comunicación, que non estea contemplado na Sede Electrónica, a través do Rexistro Electrónico Común da Administración Xeral do Estado ( Orde HAP/566/2013, de 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común(Abre en nueva ventana) ).

 

Para utilizar o Rexistro Electrónico Común débese dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Para facilitar a tramitación no REC, recoméndase seguir os seguintes pasos:

  1. Acceda ao Rexistro Electrónico Común (REC)(Abre en nueva ventana)
  2. Comprobe que cumpre os requisitos técnicos.
  3. Comprobe que ten o DNIe , o certificado dixital físico (tarxeta) inserido na ranura de tarxetas intelixentes do seu computador ou o certificado electrónico correctamente instalado no navegador desde o que accede.
  4. Pulse o botón "Entrar"
  5. No formulario de Alta de Rexistro Electrónico, escolla como organismo destinatario: MUTUALIDADE XERAL DE FUNCIONARIOS CIVÍS DO ESTADO (MUFACE), e dentro das opcións, se coñece o dato, escolla a unidade ou órgano á que desexa dirixir o seu escrito.
  6. Complete polo menos os campos obrigatorios marcados con asterisco e pulse en "Alta de Rexistro".