accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Aldi baterako ezintasunaren parteen komunikazio elektronikoa (CEPIT)

CEPIT aplikazioa Administrazio Publikoetako langileen unitateek soilik erabil dezakete mutualisten aldi baterako ezintasuneko egoerak, haurdunaldiko arriskua eta edoskitzaro naturaleko arriskua MUFACEri jakinarazteko, telematikoki, eta egoera horiek kudeatzeko eta kontrolatzeko.

CEPIT aplikazioan izena ematea

CEPITen sartzea Ventana nueva

2019ko apirileko berriak: Parteak eta Mufaceren komunikazio elektronikoa erakundeekin

MUFACEren Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenaren bidez, apirilaren 10ean argitaratu zena BOEn eta ekainaren 30eko PRE 1744/2010 Aginduaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean eman zena, egokitu egin dira aldi baterako ezintasuneko egoeren, haurdunaldiko arriskuaren eta edoskitzaro naturaleko arriskuaren eta amatasunaren parteak, CIE 10 sistemaren bitartez kodifikatu ahal izateko. Horrela, eremu sanitarioan eta GSINk kudeatzen duen prestazio-esparruan erabiltzen den sailkapen-sisteman sartu gara. Erakunde horrekin, beharrezkoa da diagnostikoak trukatzea osasun-azterketak egiteko ezintasuneko egoerak irauten duen bitartean.

Gainera, ebazpen horretan arautzen da papereko dokumentazioa erabili ordez euskarri elektronikoko dokumentazioa erabiltzea ezintasun-subsidioaren eta arrisku-egoerengatiko subsidioaren kasuetan; horretarako, erakundeek CEPIT aplikazioaren bitartez bidali beharko dute MUFACEra dokumentazio hori, edo, bestela, dokumentazio hori MUFACEren erregistro elektronikora bidali beharko dute, mutualistaren zerbitzu probintzialari zuzenduta, Erregistroen Interkonexio Sistemaren (EIS) bitartez, eta prozedura horiek bat etorriko dira 40/2015 Legean, urriaren 1ekoan, (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena) ezarritako aginduekin.

Neurri horien eraginkortasuna bermatzeko, ebazpenean xedatzen da ez dela parte zaharrik onartuko, ezta papereko dokumentaziorik ere 2019ko irailaren 30etik aurrera.

CEPITeren oinarrizko lege-araudia