accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Queixas/Suxestións/Felicitacións

Base xurídica: 

Real Decreto 951/2005, de 29 de xuño, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na AGE.

Fins do tratamento: 

Tramitación, información das actuacións realizadas e das medidas adoptadas, para a contestación das Queixas, Suxestións e Felicitacións formuladas de acordo co RD951/2005, de 29 de xuño, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na AGE.

Categoría de interesados: 

Cidadáns que formulan queixas/ suxestións/felicitacións

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos (nome, DNI, dirección, etc.) que permitan a identificación da persoa que presenta o escrito e a contestación da quéixa/suxestión, felicitación.

Categoría de destinarios: 

Non.

Transferencias internacionais: 

Non hai transferencia de datos.

Prazo de supresión: 

Os datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Inspectora Xeral: ig@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es