accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Departamento de Xestión Económica e Financeira

D. Rubén Baz Vicente

dgef@muface.es

Telf: 912739803

É Licenciado en Dereito (Universidade de Salamanca), Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional (Universidade de Vigo) e graduado nos Programas Executivos de Liderado Público do IE Business School e en Gobernación do Sector Público de ESADE. Funcionario de carreira do Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado (actualmente en excedencia) e da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos.

Desempeñou, entre outros, os seguintes postos: Secretario Xeral Adxunto da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE). No Ministerio de Xustiza foi Subdirector Adxunto de Contratación e Servizos e Subdirector Xeral de Nacionalidade e Estado Civil.  Así mesmo, desempeñou o posto de Vogal-Asesor no Gabinete Técnico da Subsecretaria do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e o de Director da Unidade de Coordinación do OA Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE). A súa incorporación  a MUFACE como Director do Departamento de Xestión Económica e Financeira  foi en marzo de 2018.

Competencias

Ao Departamento de Xestión Económica e Financeira correspóndenlle as seguintes funcións:

a) A elaboración do orzamento do organismo, o seguimento e análise da evolución dos seus estados de ingresos e gastos e a tramitación das modificacións orzamentarias.

b) A xestión e control dos diferentes recursos económicos e dos gastos e pagos, tanto os de acción social como de funcionamento interno, así como o exercicio da actividade contractual administrativa.

c) O desenvolvemento da organización da contabilidade de conformidade coas normas contables, mediante o establecemento dos adecuados métodos e procedementos.