accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Departamento de Prestacións Sociais

D. Francisco Lara Rodríguez

 

dpsoc@muface.es

Telf: 912739805

É licenciado en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid. Pertence á Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos.

Prestou servizos no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) como Xefe de Área de Persoal e Subdirector Xeral de Recursos e Organización. En 2012 incorpórase a MUFACE onde desempeñou os postos de Subdirector Adxunto na Secretaría Xeral e Vocal Asesor na Unidade de Apoio ata o seu nomeamento como Director de o Departamento de Prestacións Sociais.

Competencias

Ao Departamento de Prestacións Sociais correspóndenlle as seguintes funcións:

a) A planificación, avaliación e regulación, seguimento e control das prestacións sociais recollidas no artigo 14.1 da Lei 29/1975, de 27 de xuño, e demais normativa de aplicación, con exclusión das atribuídas ao Departamento de Prestacións Sanitarias, así como das prestacións correspondentes ás Mutualidades integradas no Fondo Especial.

b) A xestión, administración e proposta de resolución das prestacións indicadas no parágrafo a) deste artigo, nos casos nos que estas competencias non fosen delegadas pola Dirección Xeral nos servizos periféricos.