accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Departamento de Prestacións Sanitarias

VACANTE

 

dpsan@muface.es

Telf: 912739804

Competencias

Ao Departamento de Prestacións Sanitarias correspóndenlle as seguintes funcións:

a) A planificación, avaliación, regulación, seguimento e control da prestación de asistencia sanitaria recollida no artigo 14.1.1.º) da Lei 29/1975, de 27 de xuño.

b) A xestión, administración e proposta de resolución da prestación de asistencia sanitaria, nos casos nos que estas competencias non fosen delegadas pola Dirección Xeral nos servizos periféricos.

c) A presidencia das Comisións Mixtas Nacionais previstas nos concertos subscritos por MUFACE para a prestación da asistencia sanitaria.