accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Departamento de Prestacións Sanitarias

Dna. Patricia Orden Quinto

dpsan@muface.es

Telf: 912739804

Dna. Patrícia Orde Quinta

Nada en Madrid, o 23 de novembro de 1980, é Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid e Master en Xestión Internacional da Empresa polo Instituto de Comercio Exterior ( ICEX) do Ministerio de Industria, Economía e Competitividade. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado.

Prestou servizos, desde o seu ingreso na Administración, na Dirección Xeral de Coordinación da Administración Periférica, primeiro na unidade de persoal e despois 4 anos, como Subdirectora Adxunta de Coordinación ata a súa incorporación a MUFACE en marzo de 2017.

Competencias

Ao Departamento de Prestacións Sanitarias correspóndenlle as seguintes funcións:

a) A planificación, avaliación, regulación, seguimento e control da prestación de asistencia sanitaria recollida no artigo 14.1.1.º) da Lei 29/1975, de 27 de xuño.

b) A xestión, administración e proposta de resolución da prestación de asistencia sanitaria, nos casos nos que estas competencias non fosen delegadas pola Dirección Xeral nos servizos periféricos.

c) A presidencia das Comisións Mixtas Nacionais previstas nos concertos subscritos por MUFACE para a prestación da asistencia sanitaria.