accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Responsabilidade Patrimonial

Base xurídica: 

Art. 106.2 da Constitución Española. Arts. 65, 67, 81, 91 e 92 da Lei 39/2015, de 1 de outubro e artigos 32 e seguintes da lei 40/2015, de 1 de outubro.

Fins do tratamento: 

Realización dos informes sobre reclamacións por responsabilidade patrimonial para a súa resolución polo órgano competente.

Categoría de interesados: 

Titulares de dereitos ou interese lexítimos e os titulares de dereitos ou intereses que poidan resultar afectados.

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos. Datos académicos e profesionais. Datos de carácter económico e patrimonial, datos de seguridade social. Datos relativos a sancións administrativas.

Categoría de destinarios: 

Ministerio: Subdirección Xeral de recursos, reclamacións e relacións coa Administración de xustiza.

Prazo de supresión: 

Indefinido.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es