accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actividades relacionadas coa Oficina de Rexistro de MUFACE

Base xurídica:

Lei 39/2015.

Fins do tratamento:

Funcións de rexistro xeral administrativo

Categoría de interesados:

Toda persoa que presente documentación no Rexistro

Categoría de datos persoais:

Dependendo da documentación, pode haber maior ou menor número de datos

Categoría de destinarios:

Empresas encargadas da distribución postal (Correos, empresa externa) Outros organismos públicos.

Transferencias internacionais:

Non existen.

Prazo de supresión:

Arquívanse de forma permanente.

Medidas de seguridade:

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante:

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos:

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es