accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Recursos Administrativos

Base xurídica: 

Art. 121 a 126 da lei 39/2015, de 1 de outubro.

Fins do tratamento: 

Realización dos informes sobre recursos de alzada, de reposición ou extraordinario de revisión presentado por mutualistas para a súa resolución polo órgano competente.

Categoría de interesados: 

Titulares de dereitos ou interese lexítimos e os titulares de dereitos ou intereses que poidan resultar afectados

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos. Datos académicos e profesionais. Datos de carácter económico e patrimonial, datos de seguridade social. Datos de saúde. Datos relativos a sancións administrativas

Categoría de destinarios: 

Órganos do Ministerio: Subdirección Xeral de recursos, reclamacións e relacións coa Administración de Xustiza.

Prazo de supresión: 

Indefinido.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es