accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actividades relacionadas coa prevención de riscos laborais para o persoal de MUFACE

Base xurídica: 

Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais.

Fins do tratamento: 

Realización de todas as actividades de prevención de riscos laborais para o persoal de MUFACE.

Categoría de interesados: 

Persoal de MUFACE.

Categoría de datos persoais: 

Datos de carácter identificativo, datos profesionais e do posto de traballo, datos de saúde.

Categoría de destinarios: 

Ocasionalmente, Comités de Seguridade e Saúde Laboral e Delegados de Prevención, Empresa externa encargada

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión: 

Indefinido.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es