accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Xestión do patrimonio inmobiliario de MUFACE

Base xurídica: 

Lei 33/2003 de 3 de novembro do patrimonio das administracións públicas Lei 29/1994, de 24 de novembro.

Fins do tratamento: 

Xestionar os ingresos e gastos do Patrimonio inmobiliario de MUFACE

Categoría de interesados: 

Arrendatarios e titulares de dereitos ou interese lexítimos nos arrendamentos/alleamentos

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos. Datos profesionais. Datos de carácter económico e patrimonial

Categoría de destinarios: 

SEGIPSA

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión: 

Indefinido.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es