accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actividades relacionadas coas Cotizacións a MUFACE

Base xurídica: 

Real Decreto Lei 4/2000 e Real Decreto 375/2003.

Fins do tratamento: 

Xestión, seguimento e control das cotizacións que deben realizar a MUFACE tanto os mutualistas obrigados por lei a cotizar como os que o fan de forma voluntaria.

Categoría de interesados: 

Mutualistas.

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos Datos profesionais Datos financeiros.

Categoría de destinarios: 

Outras Administracións Publicas ou Organismos Públicos competentes na materia.

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión: 

Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Director do Departamento de Xestión Económica: dgef@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es