accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actividades relacionadas co control de acceso aos servizos centrais de MUFACE e datos de videovixilancia.

Base xurídica: 

Instrución 1/1996 de 1 de marzo da Axencia Española de Protección de datos sobre ficheiros automatizados establecidos, coa finalidade de controlar o acceso aos edificios Instrución 1/2006 de 8 de novembro da Axencia Española de Protección de datos sobre o tratamento de datos persoais con fins de videovixilancia a través de sistemas de cámaras ou videocámaras.

Fins do tratamento: 

Realización de actividades de seguridade nos accesos aos servizos centrais de MUFACE.

Categoría de interesados: 

Visitas e cidadáns en xeral Para a videovixilancia, todo o persoal de MUFACE que acceda aos edificios.

Categoría de datos persoais:

Datos de carácter identificativo: nome, apelidos, DNI). Datos profesionais e do posto de traballo e imaxe.

Categoría de destinarios:

Non existen.

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión: 

1 mes os datos de control de acceso, 10 días as imaxes captadas con fins de videovixilancia.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante:

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos:

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es