accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Asistencia a Órganos Colexiados de MUFACE

Base xurídica: 

Artigos 19 a 22 da Lei 40/2015, de 1 de outubro.
Artigos 2 a 10 do Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, polo que se establece a estrutura dos órganos de goberno, administración e representación de MUFACE.

Fins do tratamento: 

Mantemento dos datos persoais dos membros dos órganos colexiados de participación no control e vixilancia da xestión da Mutualidade (Consello Xeral, Comisión permanente e Comisións Provinciais).

Categoría de interesados: 

Membros da Comisión Permanente, do Consello Xeral e das Comisións Provinciais.

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos. Datos profesionais. Datos sobre afiliación sindical

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión: 

Indefinido.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es