accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axenda Institucional de MUFACE

Base xurídica: 

Regulamento Xeral de Protección de Datos, artigo 6.1.e, actividade necesaria para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento.

Fins do tratamento: 

Relacións institucionais e de comunicación de MUFACE.

Categoría de interesados: 

Persoas físicas, incluídas as que representan a persoas xurídicas e privadas, coas que a Mutualidade mantén relación en función das actividades que ten encomendadas.

Membros da autoridade de control nacional.

Representantes de medios de comunicación.

Categoría de datos persoais: 

Nome e apelidos, dirección postal e electrónica, firma e números telefónicos.

Categoría de destinarios: 

Persoas físicas, incluídas as que representan a persoas xurídicas, relacionadas coas actividades de MUFACE.

Transferencias internacionais: 

Non se prevén.

Prazo de supresión: 

Mentres os interesados manteñan a súa posición profesional e en tanto non soliciten a súa supresión.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Director Xeral de MUFACE: direccion@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de Datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es