accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actuacións cos tribunais

Base xurídica: 

Art.  118 da Constitución Española. Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Lei 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.

Fins do tratamento: 

Tramitación de actuacións e información requirida polos tribunais e demais órganos que interveñen.

Categoria de interesados: 

Titulares de dereitos ou interese lexítimos e os titulares de dereitos ou intereses que poidan resultar afectados.

Categoria de datos persoais: 

Datos identificativos. Datos académicos e profesionais. Datos de carácter económico e patrimonial, datos de seguridade social. Datos relativos a sancións administrativas. Datos de saúde.

Categoria de destinarios: 

Tribunais; Avogacía do Estado; Ministerio de Hacenda e Función Pública, Subdirección Xeral de Recursos, Reclamacións e Relacións coa Administración de Xustiza do Ministerio, Administracións, Corporacións, Entidades e Institucións públicas; interesados (afectados)

Prazo de supresión: 

Os datos conservaranse durante a duración do procedemento e, posteriormente, os prazos de prescrición legal.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Secretaria Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es