accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Actividades de difusión promovidas por MUFACE

Base xurídica: 

Consentimento

Fins do tratamento: 

Distribución da revísta MUFACE en formato papel. Distribución e difusión de boletíns con información e convocatorias da Mutualidade, así como da revísta MUFACE, en formato electrónico.

Categoría de interesados: 

Mutualistas incluídos na política de distribución, Colaboradores. Subscritores dos boletíns de MUFACE

Categoría de datos persoais: 

  • Para os mutualistas que reciban a revista: Datos identificativos (nome, apelidos, enderezo postal).
  • Para os colaboradores: Datos identificativos (nome, apelidos, DNI, datos de contacto); Datos profesionais e domicilio social, se é o caso; Datos fiscais e bancarios.
  • No caso dos subscritores de boletíns e revistas electrónicas, o enderezo de correo electrónico

Categoría de destinatarios: 

Empresa externa encargada da distribución da revista en formato papel, per facer a distribución.

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión: 

  • Destinatarios da revista e subscritores do boletín. Os datos non se borran mentres non se produza cancelación en canto á distribución da revista en papel ou á subscrición ao Newsletter.
  • En canto aos colaboradores da revista, os datos non se borran mentres siga vixente o convenio de colaboración entre as partes.

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante:

Secretaría Xeral de Muface: sg@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es