accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Acción protectora de MUFACE en materia Social

Base xurídica: 

Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado e Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.

Fins do tratamento: 

Xestión das prestacións sociais do Réxime especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís.

Categoría de interesados: 

Beneficiarios de prestacións.

Categoría de datos persoais: 

Datos identificativos (nome, apelidos, DNI),laborais (afiliación, alta, Corpo de pertenza, contía das prestacións), sanitarios, económico financeiros e familiares.

Categoría de destinarios: 

Outras Administracións Públicas con competencia en materia de protección social.

Transferencias internacionais: 

Non existen.

Prazo de supresión:

Sen limite (Artigo 23.1.e) do Regulamento Xeral de Protección de Datos).

Medidas de seguridade: 

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas na Política de Seguridade da Información de MUFACE e as normas que a desenvolven (PSI de MUFACE).

Responsable/Representante: 

Director do Departamento de Prestacións Sociais: dpsoc@muface.es

Delegado de protección de datos: 

Delegado de Protección de datos de MUFACE: Dpdmuface@muface.es