accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Todas as guías

Asistencia Sanitaria no exterior e Desprazamentos temporais

Por unha banda, Muface dá cobertura aos mutualistas destinados e/ou residentes no estranxeiro por traballo oficial e aos seus beneficiarios a través dun Concerto de Asistencia Sanitaria no Exterior ( CASE).

Por outra, os mutualistas e os seus beneficiarios que precisen asistencia sanitaria con ocasión dun desprazamento temporal ao estranxeiro terán dereito ao reintegro dos gastos ocasionados pola devandita asistencia, cando esta tivese a súa causa nun accidente, enfermidade, embarazo ou parto xurdidos ou agravados *imprevisiblemente durante a súa estancia no exterior. Enténdese por desprazamento temporal ao estranxeiro aquel que, estando relacionado coa Función Pública, non sexa superior a seis meses, ou que, sendo por motivos privados, non supere os dous meses.(*)

(*) Se viaxas a Reino Unido, teña en conta que, despois da saída dese Estado da Unión Europea, a validez da súa EST alí finaliza o 31 de decembro de 2020. Infórmate antes de viaxar na nosa páxina web e no Ministerio de Asuntos Exteriores . Non obstante, o sistema de reembolso previsto na lexislación específica nacional de MUFACE non está afectado polo BREXIT.

A continuación atopará unha guía para cada suposto.

Utilización de Urxencias, Emerxencias, Incapacidade Temporal