accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Aviso Legal

A entidade titular do presente sitio web é a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), adscrita ao Ministerio de Facenda e Función Pública e con sede central no Paseo de Xoán XXIII, 26 de Madrid. Esta Web é o punto de acceso electrónico da Mutualidade,  e facilita tanto o acceso á información que requiran os usuarios como á sede electrónica, tal e como prevé o art. 39 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

O deseño, a estrutura de navegación así como os contidos, organización e elección de ligazóns das páxinas foron realizados por  MUFACE, en colaboración coa Secretaría Xeral de Administración Dixital, (Secretaria de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, MINECO)
Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos desta web sen citar a súa orixe ou solicitar autorización.

A información e contidos desta Web non poderán ser alegados en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica destas páxinas.

O titular dos datos solicitados para altas e tramitacións poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para exercer o seu dereito ou solicitar información sobre este aspecto, acceda aquí á apartado  Protección de Datos desta páxina web.

Exención de responsabilidade

MUFACE non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web ou ao seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que se compromete a levar a cabo, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución, e axiña que teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todos aqueles labores tendentes a emendar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.

MUFACE non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos, informacións ou servizos enlazados desde o sitio web, sempre que sexan alleos á mesma, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

MUFACE tampouco se fai responsable dos erros de seguridade que se poidan producir, nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

  • A presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio web.
  • Un mal funcionamento do navegador.
  • Do uso de versións non actualizadas do mesmo