accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira
19/06/2020

Bolsas de estudo para mutualistas 2019-2020

Estudante bolsas de estudo 2019-2020

Xa está publicada no BOE a convocatoria de bolsas de estudo para mutualistas titulares correspondente ao curso 2019-2020. As solicitudes deben tramitarse por sede electrónica entre o 20 de xuño e o 31 de outubro.

Auméntase a contía máxima a 250 euros

A convocatoria de bolsas de estudo para mutualistas titulares de MUFACE correspondente ao curso 2019-2020 foi publicada no BOE de hoxe, 19 de xuño . O prazo de presentación de solicitudes comeza o 20 de xuño e termina o 31 de outubro.

A bolsa de estudo, incluída entre as axudas sociais de MUFACE, ten como finalidade posibilitar a promoción social e cultural dos mutualistas, mediante achegas económicas destinadas a cubrir o custo da matrícula de estudos universitarios.

Contía máxima e tramitación por sede electrónica

Entre as principais novidades desta nova convocatoria figura un aumento da contía máxima desta prestación de pago único a 250 euros, así como a obrigatoriedade de presentar as solicitudes e a documentación justificativa a través da sede electrónica de MUFACE . O proceso electrónico activarase ao sábado día 20 de xuño, día no que se inicia o  prazo para a presentación de solicitudes.

Así mesmo, na sede electrónica está dispoñible o modelo de declaración responsable.  Se as persoas solicitantes non contan con identificación electrónica, a Mutualidade recomenda a identificación Cl@ve, que pode obterse por Internet sen desprazamentos, na sede electrónica da Axencia Tributaria .

Só se concorrese excepcionalmente algunha circunstancia que impedise a presentación a través da canle electrónica poderíase aceptar a solicitude en papel ante o Servizo Provincial correspondente, sempre solicitando cita previa.

Na Resolución publicada hoxe no BOE especifícanse, ademais, o concepto e consecuencias da incompatibilidade e subsidiariedad destas bolsas. A este respecto, MUFACE poderá solicitar e consultar os datos relativos a axudas análogas de organismos ou entidades, públicos ou privados, previa autorización do interesado, materializada na propia solicitude electrónica.

Entre os requisitos para solicitar a bolsa figura o aprobar entre as convocatorias de febreiro, xuño e setembro de 2020, un mínimo do 50 por cento do resultado de dividir o total dos créditos que integren o plan de estudos entre o número de anos que o compoñan. A porcentaxe de créditos poderá ser do 35 por cento, sempre que sexan todos os créditos que falten para a súa conclusión.