accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Declaración de accesibilidade

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado MUFACE comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público .

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web http://www.muface.es.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

a) falta de conformidade co RD 1112/2018

Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web desde o momento en que é publicada ata que se realiza unha comprobación de accesibilidade.

b) carga desproporcionada

Non aplica.

c) o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos xerados antes do 12 de novembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 7 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha *autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 7 de novembro de 2018.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

  • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
  • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á a accesibilidade do sitio web

A través da seguinte caixa de correos de correo electrónico buzon-web@muface.es . As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado.

 

Procedemento de aplicación

Se a resposta obtida a través da caixa de correos arriba indicada fose insatisfactoria ou non obtivese resposta, poderá formular unha queixa ou suxestión formal a través do procedemento de Queixas e Suxestións Xerais deste Organismo , conforme ao  establecido no artigo 15 do Real Decreto 951/2005, de 29 de xullo, polo que se regula o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado.

Contido opcional

Incorpóranse unha serie de atallos de teclado para facilitar a navegación a través do portal:

Atajos de teclado

Atallos de teclado

 

Seccións de Muface

Páxinas de Muface

1

Saltar ao contido

Sitúase no contido central da páxina.

2

Saltar ao pé de páxina

Saltar ao pé de páxina.

 

3

Zona menú

Sitúase no menú superior, permitindo a navegación coas teclas de dirección (frechas de dirección).

 

4

Zona de menú esquerdo

Sitúase no menú esquerdo da páxina se o contén.

 

0 Accesibilidade https://www.muface.es/muface_Home/accesibilidad.html
B Buscador Acceso ao buscador  (https://www.muface.buscador.gob.es/search/muface/)
J Contacto https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Formulario.html
I Inicio https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html
5

Mapa Web

https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/mapaWebAutomatico.html

Para activar os atallos de teclado nos navegadores máis utilizados, as combinacións de teclas son:

  • Firefox (Windows): Atl + Maiúscula + Tecla de atallo
  • Internet Explorer (Windows): Atl + Tecla de atallo
  • Chrome (Windows): Atl + Tecla de atallo