accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Assistència a Òrgans Col·legiats de MUFACE

Base jurídica: 

Articles 19 a 22 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.
Articles 2 a 10 del Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, pel qual s'establix l'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de MUFACE.

Finalitats del tractament: 

Manteniment de les dades personals dels membres dels òrgans col·legiats de participació en el control i vigilància de la gestió de la Mutualitat (Consell General, Comissió permanent i Comissions Provincials).

Categoria d'interessats: 

Membres de la Comissió Permanent, del Consell General i de les Comissions Provincials.

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives. Dades professionals. Dades sobre afiliació sindical

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

Indefinit.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es