accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
06/06/2018

MUFACE i les asseguradores acorden nous serveis addicionals

Noves pòlisses d'assegurances per a familiars, telemedicina o avançades tècniques de reproducció assistida, entre les noves prestacions que milloren el Concert

L'acord suposa una millora notable del Concert

Les entitats asseguradores que van subscriure amb MUFACE el Concert d'Assistència Sanitària 2018-2019 han presentat una sèrie de serveis i prestacions addicionals que van des de noves pòlisses d'assegurances per a familiars a noves prestacions de telemedicina, passant per estudis genètics i l'accés a avançades tècniques de reproducció assistida i conservació de cèl·lules mare, entre altres serveis que no estaven inclosos en el catàleg concertat.

D'aquesta manera, la Mutualitat, una vegada realitzada l'avaluació corresponent de les prestacions addicionals oferides, compleix amb un dels compromisos fixats en el Concert, concretament en l'Annex 8, que identifica com a objectiu estratègic prioritari la millora del servei al col·lectiu protegit, ampliant les possibilitats d'elecció dels mutualistes i incentivant la competitivitat entre les diferents entitats asseguradores.

Els nous serveis que a partir d'ara prestaran les entitats col·laboradores, Asisa, Segurcaixa Adeslas, DKV i Igualatorio de Cantàbria, es divideixen en tres grans apartats: assistencials (tals com a cirurgia refractiva, estudis biomètrics i genètics, i diferents aspectes de la medicina reproductiva), pòlisses d'assegurances (bucodentales i d'assistència a familiars) i tecnològiques (telemedicina). En el quadre adjunt es detallen les prestacions addicionals que són gratuïtes i aquelles a les quals se'ls ha aplicat una rebaixa substancial igual o major del 15 per cent.

Pòlisses d'assegurances

Els mutualistes es veuran beneficiats, per exemple, amb una rebaixa substancial –igual o superior al 15 per cent- en la contractació de la pòlissa de segur dental per part d'Asisa, Adeslas i DKV. L'Igualatorio de Cantàbria no ofereix aquest descompte, encara que sí disposa d'una pòlissa dental per a qui vulga contractar-la, no solament titulars mutualistes. L'entitat càntabra i DKV també ofereixen una rebaixa substancial en la contractació de pòlisses de assegurances de salut per a familiars. En Adeslas aquesta rebaixa solament s'aplica a menors de 44 anys. Asisa també té aquest tipus de segur de salut, encara que no s'ha inclòs com a prestació addicional al no poder oferir una rebaixa substancial.

Assistencials

En els serveis complementaris de caràcter assistencial destaquen diferents prestacions en l'àmbit de la reproducció humana assistida. Asisa ofereix incrementar l'edat de 38 a 42 anys en tècniques d'inseminació artificial amb semen de parella, i de 40 a 42 anys amb semen de donant, així com diverses tècniques de fecundació in vitro. També preveu descomptes substancials en conservació de cèl·lules mare i una rebaixa major del 15 per cent en congelació d'ovòcits. Aquest últim descompte també ho contempla Igualatorio Cantàbria. “La reproducció assistida ja està contemplada en el Concert. El que ara s'ofereix en les prestacions addicionals són altres condicions diferents, com l'augment de l'edat, o casos de parelles sanes que vulguen deixar per a més endavant el tractament de fertilitat”, afirma Carmen Marcos, sotsdirectora adjunta del Departament de Prestacions Sanitàries de MUFACE.

En aquest apartat, també l'Igualatorio de Cantàbria ofereix rebaixes substancials per a la fecundació in vitro amb gàmetes propis fins als 42 anys i amb òvuls donats fins als 45. És a dir, contempla sengles augments de l'edat respecte a l'establit en el Concert.

Una altra prestació addicional d'Asisa, en aquest cas gratuïta, consisteix en l'elaboració de estudis biomètrics de la trepitjada, tant per a esportistes com para qualsevol tipus de pacient que puga tenir patologies en el peu, i així saber si necessiten plantilles o requereixen altres teràpies. Per la seua banda,  Igualatorio Cantàbria ofereix una rebaixa substancial en l'estudi estàtic i dinàmic de la trepitjada.

Pel que fa a estudis preventius, aquesta mateixa entitat ofereix rebaixes substancials en els estudis genètics de nutrició i lesions esportives. En l'apartat de oftalmologia, la cirurgia refractiva amb làser per a corregir defectes tals com la miopia, la hipermetropía i l'astigmatisme compta amb descomptes substancials per part d'Asisa, Adeslas i Igualatorio Cantàbria.

Asisa també proposa una rebaixa en els estudis genètics sobre hipertensió, mentre que l'Igualatorio Cantàbria contempla un ampli espectre de descomptes en reconeixements mèdics, amb exploracions complementàries i informe clínic amb valoració global.

Algunes entitats han oferit serveis específics, com el portal de prevenció i gestió de malalts crònics que prestarà gratuïtament Adeslas, i que inclou, com a millora de l'estipulat en el Concert, plans de salut a la disposició del mutualista per a la prevenció i millora de l'estil de vida, amb assessoria general sobre alimentació i exercici, entre unes altres.

DKV ofereix una rebaixa substancial per a l'anomenada ‘Renda hospitalització’, que contempla la cobertura de despeses extraordinàries derivades o relacionats amb una hospitalització, tals com a trasllats, manutenció de l'acompanyant, cuidat de xiquets o ajuda domèstica, fins a un màxim d'un any en qualsevol hospital.

Telemedicina

En el que a prestacions d'àmbit tecnològic es refereix, les tres principals entitats ofereixen gratuïtament assessorament mèdic a distància, ja siga per telèfon o xat. Doctor Virtual es diu el servei online gratuït que ofereix Asisa. Adeslas destaca pel seu servei de segona opinió mèdica, també gratuït, que proporciona als mutualistes un assessorament independent, per canals no presencials, valuós per a prendre decisions complexes. Expliquen per a açò amb un programa que dóna accés a experts mèdics de prestigi nacional i internacional. Una vegada finalitzat el procés, el mutualista rep un dossier amb l'opinió d'aquests experts.

DKV ofereix gratuïtament una plataforma tecnològica integral per a la cura de la salut a distància que inclou el Historial Clínic Digitalitzat de cada pacient i funcionalitats d'autocuidado de salut i hàbits saludables, serveis que es complementen amb les Apps ‘Vull cuidar-me’ i ‘Digital doctor’. Aquesta última és molt més que una aplicació mòbil de vídeoconsulta mèdica o xat, doncs compta amb un revisador de símptomes que permet obtenir una orientació mèdica de forma privada i sense esperes.

Cirurgia robòtica

A aquest ampli paquet de serveis addicionals cal afegir les innovacions mèdiques que aporta la cirurgia robòtica ja incloses dins de la Cartera de Serveis del vigent Concert d'Assistència Sanitària i que cobreixen mitjançant aquesta tècnica les següents intervencions:

Cirurgia Urológica

Càncer de pròstata: prostactectomía radical
Càncer renal: nefrectomía parcial

 Cirurgia ginecológica

Tumoración d'endometri: histerectomía total

 Cirurgia general i d'aparell digestiu

Tumor gàstric: Cirurgia esòfag-gàstrica.
Tumor colo-rectal: cirurgia colo-rectal.