accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos
13/02/2018

Els mutualistes podran sol·licitar per internet el subsidi per incapacitat temporal

La mesura, inclosa en el Pla d'Impuls de MUFACE, elimina l'obligació de fer la sol·licitud de forma presencial i beneficiarà anualment a unes 20.000 persones

Un benefici per a vint mil persones

Els mutualistes en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural ja no hauran de desplaçar-se personalment a les oficines de MUFACE per a sol·licitar la contribució econòmica prevista per a aquestes contingències. A partir d'ara, podran realitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Mutualitat, https://sede.muface.gob.es , utilitzant els procediments d'identificació prevists per a la tramitació electrònica.

Aquesta mesura, que s'emmarca dins de l'objectiu d'eliminació de traves i agilitació de procediments previst en la Llei de Procediment Administratiu, suposa un notable avanç en termes de gestió i econòmics, a més de tenir un gran impacte entre els mutualistes, ja que, en el cas de MUFACE, les sol·licituds de subsidi per Incapacitat Temporal (IT) van aconseguir en 2017 la xifra de 21.643.

A més de suposar l'eliminació de tràmits i la millora de la prestació als mutualistes, la sol·licitud telemàtica de les IT comporta un estalvi anual d'al voltant d'1,5 milions d'euros, segons els barems estipulats en el Pla de Simplificació Administrativa de 2015, i és el primer pas d'un procés ja iniciat d'ampliació dels serveis de la seu electrònica de MUFACE, en la qual està previst integrar tots els procediments de prestacions que fins ara es procuraven per altres mitjans.

No obstant açò, aquells mutualistes que preferisquen sol·licitar els diferents subsidis pels canals habituals, podran seguir fent-ho obtenint els impresos de la pàgina web de la Mutualitat (“Descàrrega d'impresos”).

El desenvolupament de la sol·licitud telemàtica del subsidi per IT, que han dut a terme els departaments de Prestacions Socials i  d'Informàtica de MUFACE, és una de les 25 mesures establides en el Pla d'Impuls de la Mutualitat, així com un dels objectius arreplegats en el Pla Transform@ dins del programa de simplificació de tràmits, la seua transformació a format electrònic i d'acostament de l'Administració al ciutadà.

PER A SOL·LICITAR SUBSIDIS PER IT/RE/RLN:

https://sede.muface.gob.es/