accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Informació de rellevància jurídica

Convenis

La Mutualitat subscriu convenis i instruments de col·laboració amb altres entitats públiques i privades, sempre amb l'objectiu de millorar el servici als mutualistes i la seua gestió interna, així com, al temps,  guanyar quota de visibilitat institucional, tal com està previst en el seu pla estratègic.

 

Els Concerts d'Assistència Sanitària

Entre els instruments subscrits amb entitats privades, en la seua modalitat de sistema per a la prestació d'un servici públic, destaquen els Concerts biennals d'Assistència Sanitària, vessants nacional i internacional. La Mutualitat articula tots dos per a desenvolupar el que és la seua missió primordial, és a dir, per a prestar assistència sanitària als mutualistes i garantir, almenys, la cartera bàsica del Sistema Nacional de Salut, segons el previst en l'articule 17.1 de el Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. La informació sobre aquests concerts, així com les referències a la  convocatòria prèvia que es realitza en règim de publicitat i concurrència pública  pot trobar-les en l'apartat sobre assistència sanitària nacional  ENLLAÇ  i en l'apartat d'assistència sanitària en l'exterior. ENLLAÇ.

 

Convenis subscrits per la Mutualitat vigents en l'actualitat

 

A continuació, s'han seleccionat una sèrie de convenis subscrits per la Mutualitat, per la seua rellevància per a  la missió de MUFACE, el benestar dels mutualistes  i la nostra estratègia d'acostament a la societat.

 

CESSIÓ DE DADES

 

Conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat en matèria de cessió d'informació de caràcter tributari  ENLLAÇ a BOE de 29/12/2020

 

COL·LECTIU

 

Conveni entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a l'assegurament de l'accés a l'assistència sanitària en territori nacional als beneficiaris de la mateixa i la integració de la informació ENLLAÇ a BOE de 23/03/2021

 

PREMI DE PINTURA

 

Conveni de col·laboració de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat amb l'entitat BBVA, per al desenvolupament del premi de pintura BBVA-2021 per a mutualistes i empleats de MUFACE I NLACE a BOE de 19/07/2021

 

 

RECONEIXEMENTS MÈDICS

 

Acord d'encàrrec de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a la realització de determinats reconeixements mèdics ENLLAÇ a BOE de 30/12/2020

 

 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

Conveni de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat amb la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, en matèria de violència de gènere. ENLLAÇ a BOE de 19/07/2021