accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Informació institucional, organitzativa i planificació

Per a una organització pública en permanent evolució com a MUFACE, l'organitzatiu i institucional no és estàtic, per la qual cosa, a més de la nostra Memòria, el currículum de l'equip directiu o els Recursos Humans i vacants existents, hem inclòs en este apartat  la nostra Carta de Servicis,  el Pla d'Impuls 2017-2020 i el Pla MUFACE Avança 2021-2023,

El Pla d'Impuls  va permetre un avanç ordenat per la senda de la modernització, i en este moment és el Pla MUFACE Avança 2021-2023, aprovat el 23 de desembre de 2020 en el Consell General de la Mutualitat, el que marca les fites necessàries per a permetre l'adaptació contínua de l'organisme a les exigències de la societat.

Accedisca igualment al Pla Open Data de la Mutualitat aprovat el 30 de juny de 2021, que perseguix la reutilització de dades en benefici de la societat en general i dels mutualistes en particular.

Com a novetat, la Memòria i Anuari 2020 de MUFACE estan acompanyats enguany d'una Guia d'Actuacions Covid, també referida a 2020, en la qual es resumixen totes les activitats de la Mutualitat desenvolupades específicament per a afrontar les circumstàncies de la pandèmia i assegurar l'adequada atenció als mutualistes. Pel seu interés, recomanem la lectura d'este document