accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

MUFACE en dades

MUFACE atén a 1.483.860 persones

 • 1.011.582 titulars mutualistes.
 • 472.278 beneficiaris.

732 persones treballen en MUFACE

678 funcionaris.

 • En serveis Centrals, 144.
 • En els Serveis Provincials, 534.

I 54 laborals.

Una xarxa territorial d'atenció al mutualista

 • 52 Serveis Provincials.
 • 6 Oficines de Delegades.

 
PRESSUPOST QUE VA GESTIONAR MUFACE EN 2020  1.779.609.630,00 euros, a través de 3 Programes de Despesa

 • PROGRAMA 000X TRANSFERÈNCIES INTERNES

39,18 milions d'euros

 • PROGRAMA 222M PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL MUTUALISME ADMINISTRATIU

292,70 milions d'euros

La major despesa se situa en les prestacions socials, al voltant dels 226,00 milions d'euros, representant un augment global del 9,35% respecte de l'exercici anterior a causa de l'increment de la Incapacitat Temporal.

 •  Programa 312I "Assistència Sanitària del Mutualisme Administratiu"

1.421,82 milions d'euros

Una agenda estratègica prescriptiva: Pla MUFACE Avança 2021-2023

 • 5 objectius estratègics.
 • 16 eixos o línies d'acció.
 • 57 projectes.

I la nostra missió principal: Concert sanitari “Un exemple de col·laboració públic- privada”

 • 4 entitats.
 • 300 hospitals.
 • 30.000 professionals sanitaris.
 • 24,5 milions de receptes facturades en les oficines de farmàcia, amb una despesa per a MUFACE de 294,76 milions d'euros.
 • Una despesa de 354 milions en prestació farmacèutica.
 • Més de 5 milions de consultes sanitàries ateses a través del concert.
 • Més d'1 milió d'urgències sanitàries ateses a través del concert.
 • 7 milions d'euros destinats a programes per a ajudes sociosanitàries.
 • Més de 33,6 milions d'euros destinats a ajudes per fill discapacitat a càrrec.
   

En MUFACE s'integra l'Oficina del Partícip del Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat, que és, per nombre de partícips, el major pla de pensions d'ocupació d'Europa:

 • Patrimoni: 615.272.592,35€
 • Partícips: 523.715
   

MUFACE cap a l'Administració digital: més d'1,3 milió de tràmits sol·licitats electrònicament en 2020, amb descens del 4%  sobre 2019, a causa de la reducció de sol·licituds de Targeta sanitària europea i certificat corresponent durant la pandèmia..

 

El portal d'Internet, www.muface.es ha rebut:

 • Sessions: 6.187.537
 • Nombre de visites a pàgines: 18.706.663

(Dades de la  Memòria 2020 )