accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Xuño

  • 06/06/2018

    MUFACE e as aseguradoras acordan novos servizos adicionais

    Logos aseguradoras

    As entidades aseguradoras que subscribiron con MUFACE o Concerto de Asistencia Sanitaria 2018-2019 presentaron unha serie de servizos e prestacións adicionais que van desde novas pólizas de seguros para familiares a novas prestacións de telemedicina, pasando por estudos xenéticos e o acceso a avanzadas técnicas de reprodución asistida e conservación de células nai.