accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Newsletter MUFACE

SERVIZO DE NEWSLETTER MUFACE

Benvido ao servizo de boletíns, ou boletín MUFACE. Se ou desexa, a Mutualidade enviaralle acceso aos contidos publicados na sección de Novidades dá nosa páxina web cada dous meses. Vexa a seguir as condicións e ou acceso ao proceso de subscrición e cancelación do servizo.

 

CONDICIÓNS E PROCESO DE SUBSCRICIÓN.

É un servizo de subscrición voluntario con consentimento expreso e MUFACE comprométese a utilizar vos datos proporcionados exclusivamente co propósito de enviar ou boletín. Na última sección desta páxina podar consultar todo ou marco relacionado coa protección de datos. Podes darse de baixa se ou desexa, en calquera momento, na ligazón que aparece na seguinte sección.

A descrición do proceso de subscrición é a seguinte:

  • Pídese: correo electrónico, consentimento expreso LOPD e captcha.
  • Require confirmación por correo electrónico (validez: 24 horas).

 

* LIGAZÓN DE SUBSCRICIÓN (Lembre confirmar ou seu correo electrónico en 24 horas).

 

RETIRADA DO SERVIZO

  • Pídese: correo electrónico e captcha.
  • Require confirmación por correo electrónico (validez: 24 horas).

 

* LIGAZÓN PARA DEIXAR Ou SERVIZO (Lembre confirmar ou seu correo electrónico en 24 horas)

 

OUTROS DATOS DO SERVIZO

Vos correos electrónicos enviados por correo electrónico ou ou boletín non están suxeitos a resposta do interesado. Tense algunha dúbida sobre vos nosos servizos, escriba non f ormulario web de atención Mutualista LIGAZÓN. Tamén podes acceder a este servizo a través dá App MUFACE.

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS:

Entre as actividades de tratamento de datos persoais do Rexistro de Actividades de MUFACE está "Actividades de difusión promovidas por MUFACE", que inclúe este boletín electrónico. Ou obxectivo do boletín é ofrecerlle información sobre eventos institucionais e actividades de MUFACE e, en ocasións, ofrecerlle a posibilidade de rexistrarse en eventos. A lexitimidade do tratamento baséase non consentimento expresado por vostede en relación co uso do seu endereito de correo electrónico (vos únicos datos que se usan neste tratamento).

Vos teus datos non transferiranse a ningunha organización externa a MUFACE. Ou responsable do tratamento dous seus datos é a Secretaría Xeral de MUFACE. Desde ou portal, podar exercer vos seus dereitos de acceso, rectificación, eliminación, oposición ao tratamento e outros dereitos relacionados coa protección de datos, así como consultar información adicional e detallada sobre privacidade e protección de datos. Tamén pode consultar ou responsable de protección de datos de MUFACE sobre vos seus dereitos sobre vos datos persoais