accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Información de relevancia xurídica

Convenios

A Mutualidade asina convenios e instrumentos de colaboración con outras entidades públicas e privadas, sempre co obxectivo de mellorar ou servizo aos mutualistas e a súa xestión interna, así como, ao mesmo tempo, gañar cota de visibilidade institucional, tal e como se prevé non seu plan estratéxico.

 

Vos concertos de asistencia sanitaria

Entre vos instrumentos asinados con entidades privadas, na súa modalidade de sistema para a prestación dun servizo público, destacan vos Concertos bienais de Asistencia Sanitaria nacional e internacional. A Mutualidade articula ambos os para desenvolver a súa misión principal, é dicir, prestar asistencia sanitaria aos mutualistas e garantir, polo menos, a carteira básica do Sistema Nacional de Saúde, tal e como establece ou artigo 17.1 do Real Decreto Lexislativo 4/2000 , do 23 de xuño, polo que se aproba ou Texto Refundido dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado. A información sobre lestes concertos, así como as referencias á convocatoria previa, que se realiza baixo ou réxime de publicidade e concorrencia pública, podar atopar na sección sobre asistencia sanitaria nacional ENLACE e na sección sobre asistencia sanitaria non exterior. LIGAZÓN.

 

Convenios subscritos pola Mutualidade vixentes na  actualidade

 

A seguir seleccionáronse unha serie de convenios asinados pola Mutualidade: pola súa relevancia para a misión de MUFACE, ou benestar dous mutualistas e a nosa estratexia de achegamento á sociedade.

 

• CESIÓN DE DATOS

 

Convenio entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado en materia de cesión de información de carácter tributario LIGAZÓN ao BOE do 29/12/2020

 

 

• COLECTIVO

 

Convenio entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e ou Instituto Nacional de Seguridade Social, para garantir ou acceso á asistencia sanitaria en territorio nacional aos beneficiarios dá mesma e a integración dá información LIGAZÓN ao BOE do 23/03 / 2021

 

• PREMIO DE PINTURA

 

Convenio de colaboración dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado coa entidade BBVA, para ou desenvolvemento do premio de pintura BBVA-2021 para mutualistas e empregados de MUFACE. LIGAZÓN a BOE do 19/07/2021

 

 

• EXAMES MÉDICOS

 

Acordo de encomenda de xestión entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e ou Instituto Nacional dá Seguridade Social, para a realización de determinados recoñecementos médicos LIGAZÓN ao BOE do 30/12/2020

 

 

• VIOLENCIA DE XÉNERO

 

Convenio dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado coa Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, en materia de violencia de xénero. LIGAZÓN ao BOE do 19/07/2021