accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Recursos humanos, vacantes e concursos de méritos

Relacións de postos de traballo (persoal funcionario e laboral)

Postos vacantes

A información sobre vacantes no organismo atópase en proceso de actualización, debido á  convocatoria dun concurso xeral, cuxa documentación relevante pode ver no apartado seguinte.

CONCURSOS

Concurso Xeral 2019

Convocación 18/05/2019
LIstado provisional de excluidos 16/07/2019.(Abre en nueva ventana) Los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones  que estimen oportunas (Base Quinta. 9 de la Convocatoria)

Listaxe definitiva de excluídos(Abre en nueva ventana) 25/07/2019

Data reunión Comisión de Valoración: 2 de outubro de 2019.

Data da resolución do concurso: 21 de outubro de 2019

Entre aquí para ver a resolución ( ligazón).

Concurso específico 2019

Convocación 05/11/2019