accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Recursos humanos, vacantes e concursos de méritos

Relacións de postos de traballo (persoal funcionario e laboral)

Postos vacantes

A información sobre vacantes no organismo atópase en proceso de actualización, debido á  convocatoria dos concursos, cuxa documentación relevante pode ver no apartado seguinte.

CONCURSOS

CONCURSO ESPECÍFICO 2021

Convocatoria BOE 20/07/2021

Listado Provisional de Excluidos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Listado Provisional de Admitidos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Listado Definitivo Excluidos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Listado Definitivo Admitidos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Data de reunión da Comisión de Valoración do concurso: 11 de novembro de 2021. A partir desa data non se admitirá a renuncia parcial á solicitude de participación ou a desistencia da mesma, segundo o disposto no punto 3. da base oitava da convocatoria.

 

Resolució do concurso 19/11/2021

 

 

CONCURSO XERAL 2021

Convocatoria BOE 26/06/2021

Listado Provisional de Excluidos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Listado Provisional de Admitidos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Listado Definitivo Excluidos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Listado Definitivo Admitidos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Data de reunión da Comisión de Valoración do concurso: 28 de outubro de 2021. A partir desa data non se admitirá a renuncia parcial á solicitude de participación ou a desistencia da mesma, segundo o disposto no punto 3. da base oitava da convocatoria.

Resolución do concurso 15/11/2021

 

 

 

CONCURSO XERAL 2020

Convocación 18/09/2020

Listaxe Provisional Excluidos 02/12/2020(Abre en nueva ventana)

Listaxe definitiva de Excluidos 16/12/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunión Comisión de Valoración: 09/03/2021.

Resolución del Concurso LIGAZÖN

Concurso específico 2020

Convocación 23/09/2020

listaxe provisional de excluidos 11/2020(Abre en nueva ventana)

Listaxe definitiva de excluídos 26/11/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunión Comisión de Valoración: 22 de janeiro de 2021.

Resolución del concurso, LIGAZÓN:

 

 

 

Concurso Xeral 2019

Convocación 18/05/2019


LIstado provisional de excluidos 16/07/2019.(Abre en nueva ventana) Los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones  que estimen oportunas (Base Quinta. 9 de la Convocatoria)

Listaxe definitiva de excluídos(Abre en nueva ventana) 25/07/2019

Data reunión Comisión de Valoración: 2 de outubro de 2019.

Data da resolución do concurso: 21 de outubro de 2019

Entre aquí para ver a resolución ( ligazón).

Concurso específico 2019

Convocación 05/11/2019

Listaxe provisional de excluídos: 8/01/2020.(Abre en nueva ventana) Os candidatos que non reúnan os requisitos esixidos na convocatoria dispoñen dun prazo de cinco días hábiles para presentar as alegacións que estimen oportunas (Base Quinta. 3 da Convocatoria).

Listaxe definitiva de excluídos 16/01/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunión Comisión de Valoración: 13/02/2020.

Data da resolución do concurso: 24/02/2020

Entre aquí para ver a resolución ( ligazón).