accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Memoria

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) elabora e publica unha Memoria na que quedan plasmadas as actividades levadas a cabo polo organismo e vos seus máis de 800 traballadores. Na Memoria reflíctense as actuacións levadas a cabo para prestar a asistencia e ou apoio debidos cara a un colectivo, entre titulares e beneficiarios, próximo ao millón e medio de persoas.

Doutra banda, inclúense as principais novidades introducidas nos diversos ámbitos que xestiona MUFACE, constituíndose así nun elemento de información e seguimento dá actividade dá Mutualidade. Finalmente, de forma integrada, a Memoria recolle información económica, organizativa e normativa dá Mutualidade.

A Memoria de MUFACE acompáñase dun Anuario de Información complementaria onde se recollen vos principais datos estatísticos dous mutualistas, as prestacións e a organización, con fins de información, transparencia e reutilización.

Como novidade, ou Informe e Anuario MUFACE 2020 van acompañados este ano dunha Guia de Actuacions Covid, referida tamén a 2020, que resume todas as actividades de Mutualidade desenvolvidas especificamente para afrontar as circunstancias dá pandemia e garantir unha atención adecuada aos mutualistas. Para ou seu interese, recomendamos ler este documento.