accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Memoria

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) elabora e publica unha Memoria na que quedan plasmadas as actividades levadas a cabo polo organismo e os seus máis de 800 traballadores. Na Memoria reflíctense as actuacións levadas a cabo para prestar a asistencia e o apoio debidos cara a un colectivo, entre titulares e beneficiarios, próximo ao millón e medio de persoas.

Doutra banda, inclúense as principais novidades introducidas nos diversos ámbitos que xestiona MUFACE, constituíndose así nun elemento de información e seguimento da actividade da Mutualidade.

Finalmente, de forma integrada, a Memoria recolle información económica, organizativa e normativa da Mutualidade.

A Memoria de MUFACE acompáñase dun Anuario de Información complementaria onde se recollen os principais datos estatísticos dos mutualistas, as prestacións e a organización, con fins de información, transparencia e reutilización.