accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Información institucional, organizativa e planificación

Para unha organización pública en permanente evolución como MUFACE, o organizativo e institucional non é estático, polo que, ademais da nosa Memoria, o currículo do equipo directivo ou os Recursos Humanos e vacantes existentes, incluímos neste apartado  a nosa Carta de Servizos e o Plan de Impulso 2017-2020, ademais do Plan de Mellora de Farmacia 2018-2019. O Plan de Impulso  permitirá un avance ordenado pola senda da modernización, e o Plan de Mellora de Farmacia, pola súa banda, responde ás recomendacións formuladas polo Tribunal de Contas e a Comisión Mixta de relacións co Tribunal de Contas do Congreso dos Deputados, e integra actuacións para mellorar os mecanismos de xestión e control das prestacións farmacéuticas.