accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Dirección Provincial de MUFACE en Madrid, Oficina nº 5

Director provincial: Mª. DOLORES CARREÑO MARTIN

LICENCIATURA: Licenciada en Medicamento e Cirurxía, especialista de Medicamento do Traballo.
CORPO: Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

TRÁMITES QUE ATENDE A OFICINA:

Todos os trámites, SALVO: subsidio de incapacidade  temporal, fillo a cargo, gran invalidez e trámites de persoal no exterior.

CITA PREVIA

Esíxese cita previa para recibir atención presencial na oficina. Entre aquí para ver que canles hai dispoñibles para solicitala

Datos de contacto da Oficina:

Pº da Castelá, nº 86, 3ª Pta.

 28046 - MADRID

Tfno. 91 273 48 04

oficinadn5@muface.es