accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Axudas para facilitar a autonomía persoal

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

As axudas teñen como finalidade contribuír a sufragar ou custo dous servizos, actividades ou medios técnicos que precisen as persoas con discapacidade e/ou dependencia, nos termos establecidos para cada convocatoria.

Contía

Consta de tres modalidades:

  • Axudas para mantemento e potenciación dá capacidade residual: a contía mensual, en función dá capacidade económica do beneficiario sitúase entre 330,94 euros/mes a máxima e 132,37 euros/mes a mínima.
  • Axudas para eliminación de barreiras arquitectónicas, a contía anual será de 1.985,61 euros a máxima e de 330,94 euros a mínima.
  • Axuda para medios técnicos, a contía anual será de 661,88 euros a máxima e de 165,47 euros a mínima.

Para estas dúas últimas modalidades, as contías anuais están fixadas, tanto en función do grao de discapacidade ou dependencia, con ou sen nivel, recoñecidos ao beneficiario, como dá súa capacidade económica, tendo como límite ou gasto realizado, se ou mesmo foi inferior.

Beneficiarios

Aquelas persoas cuxo grao de discapacidade alcance polo menos un 33 % ou fosen valorados en calquera dous graos de dependencia, con ou sen nivel, de acordo coa normativa sobre dependencia.

Prazo de presentación

As solicitudes presentaranse ata ou 31 de decembro de 2021, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de presentación

A solicitude do tipo de axuda para ou mantemento e mellora dá capacidade residual pode presentarse:

  • A través dá sede electrónica de MUFACE as 24 horas do día, todos vos días do ano, sen ter que acudir ás nosas oficinas. Requírese un certificado electrónico válido, DNI electrónico, Cl @ ve permanente ou PIN Cl @ ve. Se queres rexistrarte en Cl @ ve, hai oficinas de MUFACE onde podes facelo, descobre aquí cales son e para coñecer outras formas de facelo, fai clic aquí.
  • Nas nosas Oficinas de MUFACE, sempre con cita previa, por corrreo postal ou en calquera dúas rexistros previstos non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.Tamén por correo postal.

Podar presentar solicitudes para as modalidades de axuda para a eliminación de barreiras arquitectónicas e axuda para medios técnicos:

  • A través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.
  • Nas nosas Oficinas  de MUFACE, sempre con cita previa, por corrreo postal ou en calquera dúas rexistros previstos non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Documentación

Modelo de solicitude (974  KB)Icona pdf

Instruccións para a súa formalización (176  KB)Icona pdf

Declaración de rendementos (54  KB)Icona pdf

Declaración de pensións e prestacións (34  KB)Icona pdf

Declaración responsable (50  KB)Icona pdf

Normativa

Resolución de Convocatoria:

Resolución de 5 de maio de 2021  , dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante ou ano 2021 (BOE de 17 de maio de 2021).