accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Atención de Urxencia

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional

De que se trata?

É aquela que se presta ao paciente nos casos en que a súa situación clínica obriga a unha atención sanitaria inmediata. Dispénsase tanto en centros sanitarios como fóra deles, incluíndo ou domicilio do paciente, durante as 24 horas do día todos vos días do ano, mediante a atención médica e de enfermaría e coa colaboración doutros profesionais.

En caso de precisar Atención Sanitaria de Urxencia deberá chamar ao teléfono de urxencias que consta non Cartón Sanitario emitida pola Entidade á que este adscrito:

Teléfonos de urxencia:

  • ADESLAS: 900 322 237
  • ASISA:  900 900 118
  • DKV: 900 300 799
  • IMQC: 800 404 970 

Vos beneficiarios que precisen Atención Urxente deberán acudir aos Servizos de Urxencia que consten non Catálogo de Servizos dá súa Entidade. Por tanto, vos que, por decisión propia ou dúas seus familiares, utilicen medios non concertados coa súa Entidade, deberán aboar,  sen dereito a reintegro, vos gastos que poidan ocasionarse, salvo vos supostos e cos requisitos establecidos non Concerto para a asistencia urxente de carácter vital.