accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Impresos Incapacidade

Recoñecemento médico en caso de denegación de licenza por incapacidade temporal

Indemnización por lesións permanentes non invalidantes

Procedemento para o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo

Partes de Baixa Incapacidade

Desde o 11 de abril de 2019 inclusive, utilice