accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Giza baliabideen lanpostu hutsak eta lehiatekak

Lanpostuen zerrenda (funtzionarioak eta lan-legepeko langileak)

Lanpostu hutsak

Informazioa eskuratzeko lanpostu hutsei buruzko erakunde (n).

Interesaturik egonez gero, horietako bat, bidaltzeko helbide curr culum vitae » lanpostuari eman dezaten bai helbide honetara: sg@muface.es

LEHIATEKAK

Lehiateka Orokorra

Deiaren  18-05-2019

LIstado provisional de excluidos (Abre en nueva ventana) 16/07/2019.Los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones  que estimen oportunas (Base Quinta. 9 de la Convocatoria)

Listado definitivo de excluidos 25/07/2019(Abre en nueva ventana)