accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Aurrekontua

Aurrekontuko partiden laburpena.

MUFACE, bere xedeak betetzeko, aurrekontuarekin batera finantzatzen den kotizazioen berri urtero mutualista, urteko ekarpena, estatuan Estatuko diru-laguntza ((batez ere, urtero egiten duen defizita finantzatzeko prestazioei aurre egiteko dauden mutualitateen funts bereziaren), era askotako beste sarrera batzuekin (kontuen etekinak, balore, ondare sarrerak, etab.) eta diruzaintzako gerakina.

2019 Kasuan, urteko aurrekontu orokorrak onartzen ez diren bitartean, egoera horiek luzatu egin ariketa (2018. behin aurkeztuta, partida nagusiak honela sailka daitezke:

Mutualista kotizazioak: 19,09 %

Urteko ekarpena Egon: 76,51 %

Urteko diru Egoera: 4,22 %

Beste sarrera batzuk: 0,18 %

Babes-ekintza bere gastuei aurre egiteko, bere aurrekontuaren% inguru ditu MUFACEK 83,821 osasun-laguntza eta farmaziako zerbitzua ere, gainerako prestazioak Administrazio ( 11,66 % Mutualismoa, 2,36) eta mutualitateen Fondo Bereziaren barruan jasotako prestazioei eta administrazio eta funtzionamendu gastuetarako (2,16 ere.

Aurrekontuaren ekitaldia 2021

Aurrekontuaren Egoera Último -2021 (187  KB)Icono pdf