mod _ _ conten accesskey
Goiburua gorputza bereizten.

Aldi baterako ezintasuneko sorospena trabajo

Prestazio-mota

Ezgaitasuna

Zertan datza?

Aldi baterako ezintasuneko sorospena prestazio bat da, eta helburutzat du konpentsatzea mutualistaren ordainsari-murrizketa, aldi baterako ezintasun-egoerako 91. egunetik aurrera jasaten duena, zerbitzuak zer organismotan ematen dituen, organismo horrek ordainsari osagarriak ordaintzeari uzten dionean. ABEren egoera pertsonaleko organoak deklaratzen du, kausa horrengatik lizentzia emanda. Horretarako, MUFACEren asistentzia sanitarioa egiaztatzen duten gaixotasun-parteetan oinarritzen da.

Zenbatekoa

KALKULA EZAZU ZURE LAGUNTZA

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, funtzionarioek eskubide ekonomiko hauek dituzte:

- Lehenengo 90 egunetan, indarreko araudian ezarritako ordainsariak (informazio gehiago nahi izanez gero, unitate ordaintzailera jo dezakete).
91. - egunetik aurrera:

       oinarrizko ordainsariak eta, halakorik bada, semea edo alaba kargura izateagatiko prestazioa, unitate ordaintzailearen eskutik.
Aldi baterako ezintasunagatik Sorospena; MUFACEren kontura.

Sorospenaren zenbatekoa finkoa eta aldaezina da, harik eta amaitzen den arte; zehazki, bi kopuruotan handiena izango da:

- Sortutako ordainsari oinarrizkoen ehuneko laurogei (soldata, hirurtekoak eta, hala dagokionean, gradua barne) gehi aparteko ordainsari baten seiren bat, lizentzia-aldiko hirugarren hilabeteari dagokiona.
Hirurogeita hamabost ordainsari osagarrien de un mes (y - Lizentzia-aldiko.

Era horretan kalkulatutako sorospenaren zenbatekoa, guztira, ezingo da izan lizentzia-aldiko hirugarren hilabeteari dagozkion ordainsari osagarrien guztizkoa baino handiagoa.

Sorospenaren zenbatekoa handiagoa balitz, soberakoa kenduko litzateke.

Aldi baterako ezintasunerako sorospena emateko, onuradunak beteta eduki beharko sei hilabeteko kotizazio-aldia MUFACEn, salbu eta lan-gaixotasunaren edo zerbitzu egintzako istripuaren edo zerbitzu-egintzaren ondoriozko istripuaren kasuan.

Arrazoi hauengatik azkenduko da Sorospena, besteak beste:

- Gaixotasun-lizentzia amaitzea.
- Erretiro-deklarazioa.
- Heriotza.
- Plazo Máximo igarotzea: 24 hilabete.

 

Onuraduna

Baja medikoko partea eman zaion funtzionarioa, funtzio publikoak normaltasunez egitea eragozten dion gaixotasunagatik edo horiek noiz hartu langileak eta bere lizentziak lortu dituena, eta asistentzia sanitarioa MUFACEn jasotzen duena.

Aurkezteko epea

Aldi baterako ezintasun-egoerako lehen hiru hilabeteak igarota eskatu ahal izango zaio sorospena MUFACEri.

Aurkezteko lekua

Mesedez, ikus gaztelaniazkoa, atal honetan gauden traducendo. mila esker.

Dokumentazioa

Eskabide-eredua

145. eredua - ordaintzaileari Datuak komunikatzea

Ordaintzaileari inguruabar personales y sus modificaciones komunikatzen ez bazaizkio, atxikipen-tasa será de aplicación de planificación, inguruabar horiek kontuan hartu gabe (Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduaren dagoen artikulua)

 

Pertsonal-unitateei zuzendutako informazioa

Esteka hauen bidez eskura daitezke MUFACEk proposatutako ordainsari-egiaztagiria eta hura betetzeko jarraibideak.

Ordainsari-egiaztagiriaren eredua

Las líneas de actuación Ordainsari-egiaztagiria

Eskaera eredua (614 KB) Pdf ikonoa

Datuak ordaintzaileari -145 comunicación a inprimakia: (234 KB) Pdf ikonoa

 

 

Ordainsari-egiaztagiriaren eredua (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Ziurtagiriaren eredua ordainsariak (629 KB) Pdf ikonoa

Líneas de actuación para los ziurtagiria (110 KB) Pdf ikonoa

Araudia

PRE/1744/2010 Agindua, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez arautzen baita egoera hauen aitortza-, kontrol- eta jarraipen-prozedura Estatuko funtzionario zibilen Gizarte Segurantzako araubide berezian: aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua eta eradoskitzaro naturaleko arriskua.

 

Ebazpena, 2019ko apirilaren 1ekoa, ekainaren 30eko PRE/1744/2010 Aginduko prozeduretan izapidetze elektronikoa ezarri, eta agindu horretan aurreikusitako ereduak eguneratzekoa.

 

Eskabide elektronikoa

http:/// sede.muface.gob.es (Leiho berri batean Irekitzen Du)