accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Zerbitzu-egintzako istriputik eratorritako farmazia-prestazioaren doakotasuna

Prestazio-mota

Farmazeutikoa

Zertan datza?

LANEKO ISTRIPUAREN EDO GAIXOTASUN PROFESIONALAREN ONDORIOZKO PATOLOGIA BATERAKO AGINDUTAKO SENDAGAIEN DOAKOTASUNA.

Gaixotasun profesionalen eta zerbitzu-aldiko istripuen tratamenduaren ondoriozko farmazia-prestazioaren % 100 hartzen du bere gain mutualitateak itzulketaren bidez. Ondorioz, farmazia anbulatorioaren prestazioa ematetik salbuetsita daude laneko istripuaren edo gaixotasun profesionalaren ondoriozko tratamenduak dituzten mutualistak.

Zerbitzu-aldiko istripuaren edo gaixotasun profesionalaren ondorioz emandako sendagai edo produktuen kostua itzultzeko eskatzeko nahikoa izango da medikuaren txostena eta farmaziako faktura aurkeztea, eta erabili den errezetak (MUFACEren errezeta ofiziala edo ez) ez du eraginik.

Dagokion Probintzia Zerbitzua arduratuko da laneko istripuaren edo gaixotasun profesionalaren ebazpena dagoen egiaztatzeaz eta erakunde horrek itzuliko dio sendagaien kostuaren % 30eko ekarpena, baldin eta espresuki zerbitzu-aldiko istripu edo gaixotasun profesional gisa deklaratutako osasun-arazoen tratamendurako agindu badira.

Eskabide-orria eta gainerako baldintzak  farmaziako gastuak itzultzketan aurkituko dituzu.