accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Informació de rellevància jurídica

Convenis

La Mutualitat subscriu convenis i instruments de col·laboració amb altres entitats públiques i privades, sempre amb l'objectiu de millorar el servei als mutualistes i la seva gestió interna, així com, al mateix temps, guanyar quota de visibilitat institucional, tal com està previst en el seu pla estratègic.

 

Els Concerts d'Assistència Sanitària

Entre els instruments subscrits amb entitats privades, en la modalitat de sistema per a la prestació d'un servei públic, destaquen els Concerts biennals d'Assistència Sanitària, vessants nacional i internacional. La Mutualitat articula els dos per desenvolupar el que és la seva missió primordial, és a dir, per a prestar assistència sanitària als mutualistes i garantir, al menys, la cartera bàsica de el Sistema Nacional de Salut, segons el que preveu l'article 17.1 de Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat. La informació sobre aquests concerts, així com les referències a la convocatòria prèvia que es realitza en règim de publicitat i concurrència pública pot trobar-les en l'apartat sobre assistència sanitària nacional ENLLAÇ i a l'apartat d'assistència sanitària a l'exterior. ENLLAÇ.

 

Convenis subscrits per la Mutualitat vigents en l'actualitat

 

A continuació, s'han seleccionat una sèrie de convenis subscrits per la Mutualitat, per la seva rellevància per a la missió de MUFACE, el benestar dels mutualistes i la nostra estratègia d'acostament a la societat.

 

• CESSIÓ DE DADES

 

Conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat en matèria de cessió d'informació de caràcter tributari ENLLAÇ a BOE de 2020.12.29

 

• COL·LECTIU

 

Conveni entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a l'assegurament de l'accés a l'assistència sanitària en territori nacional als beneficiaris d’aquesta i la integració de la informació ENLLAÇ a BOE de 23/03/2021

 

• PREMI DE PINTURA

 

Conveni de col·laboració de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat amb l'entitat BBVA, per al desenvolupament del premi de pintura BBVA-2021 per a mutualistes i treballadors de MUFACE E NLLAÇ a BOE de 2021.07.19

 

 

• RECONEIXEMENTS MÈDICS

 

Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a la realització de determinats reconeixements mèdics ENLLAÇ a BOE de 2020.12.30

 

 

• VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

Conveni de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat amb la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, en matèria de violència de gènere. ENLLAÇ a BOE de 2021.07.19