accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Recursos humans, vacants i concursos de mèrits

Relacions de llocs de treball (personal funcionari i laboral)

Llocs vacants

La informació sobre vacants en l'organisme es troba en procés d'actualització, a causa de las  convocatòrias de concurses generals, la documentació rellevant dels quals pot veure a l'apartat següent.

CONCURSOS

CONCURS ESPECÍFIC 2021

Convocatoria BOE 20/07/2021

Llistado provisional d,exclosos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Llistado provisional d,admessos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Llistado Definitiu d,exclosos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Llistado Definitiu d,admessos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Data de reunió de la Comissió de Valoració del concurs: 11 de novembre de 2021. A partir d'aquesta data no s'admetrà la renúncia parcial a la sol·licitud de participació o el desistiment de la mateixa, segons el que es disposa en el punt 3. de la base vuitena de la convocatòria.

Resolució del concurs 19/11/2021

 

 

CONCURS GENERAL 2021
 

Convocatoria BOE 26/06/2021

Llistado provisional d,exclosos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Llistado provisional d,admessos 06/09/2021(Abre en nueva ventana)

Llistado definitiu d,exclosos 07/102021(Abre en nueva ventana)

Llistado definitiu d,admessos 07/10/2021(Abre en nueva ventana)

Data de reunió de la Comissió de Valoració del concurs: 28 d'octubre de 2021. A partir d'aquesta data no s'admetrà la renúncia parcial a la sol·licitud de participació o el desistiment de la mateixa, segons el que es disposa en el punt 3. de la base vuitena de la convocatòria.

Resolució del concurs 15/11/2021

 

 

CONCURS GENERAL 2020

Convocatòria BOE 18/09/2020

Llistado provisional d,exclosos 02/12/2020(Abre en nueva ventana)

Llistat definitiu d'exclosos 16/12/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 9/03/2021.

Resolució del Concurse ENLLAÇ

CONCURS ESPECÍFIC 2020

Convocatoria BOE 23/09/2020

Llistado provisional de excluidos 13/11/2020(Abre en nueva ventana)

Llistat definitiu d'exclosos 26/11/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 22 de gener de 2021.

Resolució del Concurs, entri en aquest enllaç.

 

 

Concurs general 2019

Convocatòria  18/05/2019

LIstado provisional de excluidos (Abre en nueva ventana) 16/07/2019.Los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones  que estimen oportunas (Base Quinta. 9 de la Convocatoria)

Llistat definitiu d'exclosos 25/07/2019(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 2 d'octubre de 2019.

Data de la resolució del concurs: 21 d'octubre de 2019

Entre aquí per veure la resolució ( enllaç).

Concurs específic 2019

Convocatòria 05/11/2019

Llistat provisional d'exclosos: 8/01/2020. (Abre en nueva ventana) Els candidats que no reuneixin els requisits exigits en la convocatòria disposen d'un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions que estimin oportunes (Base Cinquena. 3 de la Convocatòria).

Llistat definitiu d'exclosos 16/01/2020(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 13/02/2020.

Data Resolució concurs: 24/02/2020

Entre aquí per veure la resolució ( enllaç).