accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Recursos humans, vacants i concursos de mèrits

Relacions de llocs de treball (personal funcionari i laboral)

Llocs vacants

La informació sobre vacants en l'organisme es troba en procés d'actualització, a causa de la  convocatòria d'un concurs general, la documentació rellevant del qual pot veure a l'apartat següent.

CONCURSOS

Concurso general 2019

Convocatòria  18/05/2019

LIstado provisional de excluidos (Abre en nueva ventana) 16/07/2019.Los candidatos que no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria disponen de un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones  que estimen oportunas (Base Quinta. 9 de la Convocatoria)

Llistat definitiu d'exclosos 25/07/2019(Abre en nueva ventana)

Data reunió Comissió de Valoració: 2 d'octubre de 2019.

Data de la resolució del concurs: 4 d'octubre de 2019