accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pla d'Impuls 2017-2020

Al llarg de 2017, la Mutualitat va elaborar el Pla d'Impuls 2017-2020, una estratègia per a la transformació de MUFACE. Aquest pla estableix els objectius estratègics, les  orientacions generals i els projectes que l'entitat engega amb una clara vocació de culminar el seu canvi organitzacional en finalitzar el període.

La planificació de l'activitat de la Mutualitat s'agrupa entorn de dos objectius estratègics: millorar el servei prestat als mutualistes i millorar la gestió interna de la Mutualitat.

MUFACE es dota, a través d'aquest Pla, de dotze principis que han d'impregnar la seva gestió diària.

 1.  Millora de les prestacions i serveis de la Mutualitat.
 2.  Posada en valor del model MUFACE de col·laboració públic-privada.
 3.  Extensió de les TIC, amb incorporació dels serveis digitals comuns de l'AGE.
 4.  Unitat d'acció de les tres mutualitats administratives i establiment d'aliances en l'entorn.
 5.  Millora del posicionament i visibilitat de la Mutualitat.
 6.  Rellevància de les persones.
 7. Protecció dels mutualistes i seguiment d'execució dels concerts.
 8. Definició i seguiment del col·lectiu.
 9. Gestió eficient dels recursos.
 10. Protagonisme de les Direccions provincials.
 11. Simplificació i agilització de procediments
 12. Reducció de la conflictivitat

 

En concret, els 25 projectes recollits en el Pla d'Impuls com a actuacions prioritàries per a la Mutualitat són els següents:

 1. Provisió, a través de la seu electrònica, dels serveis a la disposició dels mutualistes de MUFACE.
 2. Tramitació automatitzada dels procediments, mitjançant la utilització de les eines TIC horitzontals de l'Administració General de l'Estat.
 3. Millores en la renovació d'instruments de l'assistència sanitària.
 4. Prescripció i dispensació farmacèutica mitjançant recepta electrònica.
 5. Dotar als mutualistes i beneficiaris de la Targeta Sanitària Individual.
 6. Implementació d'una base de dades única d'assegurats i beneficiaris d'assistència sanitària amb càrrec a fons públics.
 7. Implementació de la història clínica digital.
 8. Agilització del procediment de reclamacions sanitàries en el concert nacional.
 9. Coordinació amb el telèfon 112 per a l'atenció d'urgències.
 10. Implantació de la plataforma MEDISAN.
 11. Millora de l'accessibilitat a les seus de les Direccions Provincials.
 12. Millorar els procediments i canals de gestió de col·lectiu.
 13. Millora del posicionament i visibilitat de MUFACE.
 14. Ordenació dels ingressos per cotitzacions obligatòries.
 15. Implantació d'un consultor on-line sobre respostes a les qüestions de gestió.
 16. Racionalització i posada en valor del patrimoni immobiliari de la mutualitat.
 17. Millores sobre recursos humans i materials.
 18. Direcció per objectius i complement de productivitat en les Direccions provincials.
 19. Procediment electrònic de prestacions dentarias i oculars.
 20. Millora de la tramitació de les Incapacitats Temporals (IT).
 21. Reforma de les ajudes assistencials.
 22. Reclamacions en la comissió mixta sobre assistència sanitària en l'exterior.
 23. Canal ràpid d'atenció al mutualista.
 24. Conciliació i igualtat.
 25. Millora organitzativa de les Direccions Provincials.

 

Aquí trobarà el Pla d'Impuls de MUFACE.(Abre en nueva ventana)