accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Memòria

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) elabora i publica una Memòria en la qual queden plasmades les activitats dutes a terme per l'organisme i els seus més de 800 treballadors. En la Memòria es reflecteixen les actuacions dutes a terme per a prestar l'assistència i el suport deguts cap a un col·lectiu, entre titulars i beneficiaris, proper al milió i mig de persones.

D'altra banda, s'inclouen les principals novetats introduïdes en els diversos àmbits que gestiona MUFACE, constituint-se així en un element d'informació i seguiment de l'activitat de la Mutualitat. Finalment, de forma integrada, la Memòria recull informació econòmica, organitzativa i normativa de la Mutualitat.

La Memòria de MUFACE s'acompanya d'un Anuari d'Informació complementària on es recullen les principals dades estadístiques dels mutualistes, les prestacions i l'organització, amb finalitats d'informació, transparència i reutilització.

Com a novetat, la Memòria i Anuari 2020 de MUFACE estan acompanyats aquest any d'una Guia d'Actuacions Covid, també referida a 2020, en què es resumeixen totes les activitats de la Mutualitat desenvolupades específicament per afrontar les circumstàncies de la pandèmia i assegurar l'adequada atenció als mutualistes. Pel seu interès, recomanem la lectura d'aquest document.