accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pla de millora de Farmàcia 2018-2019

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) treballa des de fa més d'un any en el perfeccionament dels mètodes i controls adequats per garantir que l'assistència als seus mutualistes, tant la mèdica com la farmacèutica, es presti en les millors condicions de qualitat, la qual cosa inclou l'establiment de mecanismes de control més eficaços que evitin duplicitats i despeses innecessàries, la qual cosa redundarà en un millor servei al col·lectiu.

En concret, des que es va tenir coneixement de l'informe del Tribunal de Comptes de 2015 referit a les prestacions farmacèutiques, MUFACE va engegar una sèrie d'iniciatives destinades a millorar els protocols interns de gestió i corregir les deficiències existents en el control dels requisits d'accés a les prestacions farmacèutiques.

D'acord amb les recomanacions de la Comissió Mixta del Congrés dels Diputats per a les relacions amb el Tribunal de Comptes, i d'acord amb els criteris de l'Advocacia de l'Estat de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, MUFACE ha publicat un Pla Estratègic de Farmàcia que contempla tres tipus d'actuacions de xoc: de caràcter normatiu, de control del frau i de transparència.

Entre les mesures de caràcter normatiu, destaquen les ja incloses en el Concert d'assistència sanitària 2018-2019, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2018, i que vénen a aclarir el sistema de pagament dels medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinte, que abona íntegrament la Mutualitat.

Així mateix el Pla contempla el procés de restitució de les quantitats abonades  en excés als centres hospitalaris per al finançament dels medicaments de l'Hepatitis C i els procediments de reclamació de les quantitats pendents per la no aplicació del descompte del 7,5% del preu dels medicaments de dispensació hospitalària per part d'alguns centres.

Quant a les iniciatives previstes per a un millor control de duplicitats i fraus, MUFACE ha dissenyat un sistema que permetrà la verificació automàtica d'una sèrie de dades.

Finalment, el desenvolupament i implementació del sistema de recepta electrònica, que està previst culmini en 2019, és la mesura que contribuirà de forma més efectiva a evitar el frau i millorar la prestació farmacèutica als mutualistes, fent-la més accessible, eliminant en la seva majoria l'ús dels talonaris físics i facilitant un ús més racional dels medicaments.

Pot trobar el text del Pla al següent enllaç: Pla de Millora de Farmàcia MUFACE 2018-2019(Abre en nueva ventana)